PRODUCTS DETAIL

       - 제품 상세보기


주철 스윙 체크 밸브 (1MPa) - KS인증품
가격문의(상세정보 참조)


MODEL


적용유체

최고사용압력

1.0 MPa 이하

 최고사용온도

60℃ 이하

내압시험

수압에서 1..5 MPa

접속방식

KS 10K Flanged

재질

BODY

GC200

TRIM

C3771 /NBR
SIZE

L

H

50A

200120

65A

220135

80A

240150

100A

290165

125A

360190

150A

410210

200A

500245 주식회사 원대TGK


경기도광주시 곤지암읍 광여로 636  

TEL. 031)768-1805  FAX . 031)768-1807


Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.

본사 / 공장

경기도광주시 곤지암읍 광여로 636  TEL. 031)768-1805  FAX . 031)768-1807


Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.