PRODUCTS DETAIL

       - 제품 상세보기


주철 헤머리스 체크 밸브(1MPa)
가격문의(상세정보 참조)MODEL


적용유체

최고사용압력

1.0 MPa 이하

 최고사용온도

60℃ 이하

내압시험

수압에서 1..5 MPa

접속방식

KS 10K Flanged

재질

BODY

GC200

TRIM

CAC406/ NBR
SIZE

L

H

40A

162135

50A

183140

65A

195150

80A

210160

100A

215170

125A

255185

150A

275190

200A

390235
250A
410260
300A495295
350A
565420
400A
565425


 주식회사 원대TGK


경기도광주시 곤지암읍 광여로 636  

TEL. 031)768-1805  FAX . 031)768-1807


Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.

본사 / 공장

경기도광주시 곤지암읍 광여로 636  TEL. 031)768-1805  FAX . 031)768-1807


Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.