PRODUCTS DETAIL

       - 제품 상세보기


주철 후드밸브
가격문의(상세정보 참조)
50A~150A : LIFT TYPE

200A 이상 : SWING TYPEMODEL


적용유체

최고사용압력

1.0 MPa 이하

 최고사용온도

60℃ 이하

내압시험

수압에서 1..5 MPa

접속방식

KS 10K Flanged

재질

BODY

GC200

TRIM

GC200/ Rubber
SIZE

L

H

40A

145155

50A

145175

65A

190185

80A

225210

100A

265250

125A

290280

150A

300330

200A

397400
300A490445 주식회사 원대TGK


경기도광주시 곤지암읍 광여로 636  

TEL. 031)768-1805  FAX . 031)768-1807


Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.

(주)원대티지케이

본사 / 공장

경기도 광주시 곤지암읍 광여로 636(만선리 255-2)  TEL) 031-768-1805 , FAX ) 031-768-1807


AS관련문의 TEL)031-768-1805, FAX)031-768-1810


Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.