PRODUCTS DETAIL

       - 제품 상세보기


수격방지기 (그루브식)
가격문의(상세정보 참조)


MODEL


적용유체

물, 기름

최고사용압력

1.0MPa이하

 최고사용온도

90℃ 이하

내압시험

Grooved

접속방식

수압에서 1.5 MPa 

재질

BODY

SPPS / STS304

TRIM

STS304
SIZE

L

H

40A49110
50A60110
65A76120
80A89120
100A114140
125A140150
150A165170
200A216170 주식회사 원대TGK


경기도광주시 곤지암읍 광여로 636  

TEL. 031)768-1805  FAX . 031)768-1807


Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.

(주)원대티지케이

본사 / 공장

경기도 광주시 곤지암읍 광여로 636(만선리 255-2)  TEL) 031-768-1805 , FAX ) 031-768-1807


AS관련문의 TEL)031-768-1805, FAX)031-768-1810


Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.